Naša vízia

"Našou ambíciou je vytvoriť epicentrum technológií a inovácií, ktoré bude vychádzať z princípov udržateľnosti a hodnôt spoločnosti ESET, a zabezpečí jej dlhodobú prosperitu. Chceme vytvoriť inšpiratívny ekosystém, ktorý pomôže pritiahnuť, udržať a rozvíjať talenty, a posunie Slovensko smerom k znalostnej ekonomike.“

Novinky

Projekt

ESET plánuje v areáli bývalej Vojenskej nemocnice vybudovať živé miesto, ktoré zmení lokalitu bratislavskej Patrónky na epicentrum inovácií a kreativity. Okrem nového sídla a globálneho vedecko-výskumného centra spoločnosti ESET vznikne na ploche 55 000 m2 kvalitné a inšpiratívne prostredie pre technologické firmy a startupy a prepojí ich s technicky zameranými vysokými školami.

Popri zázemí pre inovácie a výskum kampus poskytne širokú škálu ďalších užitočných služieb a prevádzok, kvalitné verejné priestory a tiež rezidenčnú funkciu. Dôležitou súčasťou kampusu bude športová infraštruktúra a auditórium.

ESET CAMPUS bude stavať na funkčnosti, udržateľnosti a ekológii. Výrazne chce podporiť využívanie verejnej dopravy a vytvoriť maximálny komfort pohybu pre peších. Projekt bude prepojený s obľúbenou prírodnou lokalitou Železnej studničky, s možnosťou využívať viaceré zdieľané služby širokou verejnosťou.

Časový plán

2021 dizajn a povoľovacie procesy

2024 začiatok výstavby

2026 ukončenie výstavby

2027 otvorenie

ESET Campus

Architekti

ESET CAMPUS navrhuje svetovo uznávané architektonické štúdio BIG-Bjarke Ingels Group. Architektúra od medzinárodného zoskupenia BIG vychádza z dôkladnej analýzy toho, ako sa súčasný život neustále mení a vyvíja. Vo svojej tvorbe sa architekti ateliéru snažia o produktívny prienik medzi utópiou a pragmatizmom, čím získavajú slobodu meniť povrch našej planéty tak, aby lepšie zohľadňoval potreby súčasných foriem života. V neposlednom rade sa zaoberajú aj vplyvom multikultúrnej výmeny, globálnych ekonomických vzťahov a komunikačných technológií, ktoré si vyžadujú úplne nové prístupy k architektúre a urbanizmu.


„Nové sídlo ESETu v sebe v doslova zhmotňuje všetky výzvy, ktoré nám v zadaní predostreli majitelia spoločnosti – navrhli sme preto architektúru, ktorá je udržateľná nielen z pohľadu ekológie a ekonomiky, ale je tiež sociálne udržateľná. Namiesto jedného hermeticky uzavretého objektu sme nový kampus rozčlenili do súboru budov, ktoré obklopujú centrálne námestie. Množstvo verejných priestorov, chodníkov a pavilónov v ľudskej mierke vytvárajú spoločne prostredie, ktoré pozýva zamestnancov ESETu, univerzitných študentov aj obyvateľov Bratislavy, aby sa tu radi stretávali, vymieňali si inšpirácie a užívali si spoločný čas. Aj keď architektonické riešenie umožňuje kampusu v budúcnosti organicky rásť, už od prvej etapy bude fungovať pod zjednocujúcou identitou miesta, ktoré je otvorené, integrujúce a dostupné pre komunitu. Sme nadšení, že ESET CAMPUS je súčasťou premeny Bratislavy na mesto, kde v centre pozornosti stojí verejná sféra a jej záujem. Zároveň veríme, že ESET CAMPUS má skutočný potenciál naštartovať vznik novej inovatívnej štvrte, ktorú si toto mesto zaslúži.“

Bjarke Ingels, zakladateľ a kreatívny partner ateliéru BIG-Bjarke Ingels Group

Kontakt pre médiá

Kontaktná osoba:

Peter Blažečka

E-mail

peter.blazecka@eset.sk

Máte záujem stať sa našim partnerom?

Sme otvorení spolupráci s novými partnermi, ktorí zdieľajú našu víziu budúceho kampusu. Ak máte záujem o partnerstvo, dajte nám vedieť, v ktorej oblasti pôsobíte a kde vidíte priestor na spoluprácu.