ESET vytvorí na Patrónke inšpiratívny ekosystém, zameraný na výskum a inovácie

Bratislava 18.9.2019

Spoločnosť ESET získala pozemok v lokalite bratislavskej Patrónky v roku 2017. V areáli bývalej Vojenskej nemocnice plánuje vytvoriť živé miesto, ktoré zmení túto časť mesta na epicentrum inovácií a kreativity v Bratislave. „Areál na Patrónke sme od začiatku považovali za úžasné miesto pre budúce sídlo a vedecko-výskumné centrum našej spoločnosti, a preto sme začali nad ním uvažovať aj v širšej perspektíve,“ hovorí prevádzkový riaditeľ ESET-u Pavel Luka.

„V ESET-e si naplno uvedomujeme, že jednou z hlavných výziev pre firmy ale aj krajiny je to, ako si udržať talenty a umožniť im, aby naplno využívali svoj potenciál. Preto sme začali uvažovať o našom sídle nie ako o kancelárskych budovách, ale ako o prepojenom a podnetnom ekosystéme, ktorý v ľuďoch podporí ich kreatívny potenciál, a zároveň vytvorí prostredie, v ktorom ľudia budú chcieť pracovať aj tráviť čas po práci. A tak vznikla myšlienka kampusu.“

Čo je ESET Campus

ESET Campus, situovaný v jedinečnej prírodnej a zároveň dobre dostupnej lokalite, vytvorí kvalitné a podnetné prostredie pre top IT a technologické firmy a prepojí ich s technicky zameranými vysokými školami. Popri novom sídle a globálnom vedecko-výskumnom centre ESET-u vzniknú v kampuse aj priestory na prenájom pre inovatívne technologické firmy a tiež inkubátor pre startupy.

„Všetci títo aktéri môžu benefitovať nielen z kvalitného pracovného prostredia, ale najmä zo synergií, ktoré prináša koncentrácia takéhoto kreatívneho potenciálu na jednom mieste, čo potvrdzuje aj skúsenosť z podobných kampusov aj zo zahraničia,“ vysvetľuje Pavel Luka.

ESET spolupracuje po celom svete s univerzitami a vysokými školami. Aj v blízkosti pozemku na Patrónke sú situované technické fakulty dvoch univerzít a v tesnej blízkosti budúceho kampusu sídli aj Slovenská akadémia vied. „Študenti a akademická obec sú dôležitou súčasťou každého kreatívneho prostredia. Do nášho kampusu ich chceme preto pritiahnuť vytvorením atraktívnych vzdelávacích priestorov, ale aj zjednodušením dopravy medzi existujúcimi fakultami a kampusom. V ESET-e sa zaoberajú aj myšlienkou vytvoriť v kampuse moderné formy ubytovania pre študentov na princípe co-livingu, čo by ešte prehĺbilo integráciu vysokých škôl v rámci tohto inovatívneho ekosystému.

Rovnováha funkcií

Popri kvalitnom zázemí pre inovácie a výskum kampus poskytne širokú škálu ďalších služieb, verejné priestory a sčasti aj rezidenčnú funkciu, vďaka čomu zmení túto časť mesta na pulzujúci priestor, v ktorom bude živo aj mimo pracovných hodín. Rezidenčná funkcia bude zastúpená najmä apartmánmi na prenájom, určenými predovšetkým zamestnancom firiem so sídlom v kampuse.

V kampuse vznikne priestor aj pre rôzne užitočné služby a prevádzky, ako jedáleň, reštaurácie, kaviarne, obchody na nákup bežných tovarov, lekáreň či zubná ambulancia a škôlka pre deti zamestnancov. Kampus spolu s blízkym administratívnym komplexom s rozlohou 100 000 m2 na druhej strane cesty vytvoria dostatočný a udržateľný dopyt, aby pritiahli kvalitných poskytovateľov a prevádzkovateľov rôznych služieb.

Dôležitou súčasťou kampusu bude športová infraštruktúra (telocvičňa, obchod a požičovňa bicyklov a pod.) a auditórium, pričom mnohé z týchto priestorov bude môcť využívať aj široká verejnosť.

Biofília ako základný princíp

Kampus bude postavený na princípoch funkčnosti, udržateľnosti a ekológie. „Má byť jednoduchý na užívanie, ľudia sa v ňom majú cítiť dobre a má ich inšpirovať a umožniť im naplno využiť svoj potenciál. Chceme docieliť, aby celý priestor ľudí prirodzene viedol a motivoval k zdravému životnému štýlu a športu,“ hovorí Peter Moravčík zo spoločnosti InFlow, ktorá zastrešuje pre ESET oblasť development managementu.

Pozemok budúceho kampusu priamo susedí s jednou z najobľúbenejších častí Bratislavského lesoparku – Železnou studničkou, kam mnohí Bratislavčania smerujú za oddychom a športovými aktivitami. Práve blízkosť lesoparku a zelené prostredie bude jedným z určujúcich prvkov kampusu.

„Biofilický dizajn je založený na predpoklade, že prostredie bohaté na prírodné prvky a obrazy pozitívne stimuluje naše pocity, zvyšuje našu koncentráciu a zmierňuje stres a úzkosť. Samotný kampus bude zahŕňať park a veľké plochy zelene, ale je to práve bezprostredná blízkosť Železnej studničky, čo nám umožňuje vytvoriť biofilické prostredie na prácu a život veľmi prirodzene,“ vysvetľuje Peter Moravčík.

Preferencia verejnej a ekologickej dopravy

Kampus chce v maximálnej možnej miere podporiť využívanie verejnej dopravy, a tiež alternatívne ekologické formy dopravy a maximálny komfort pohybu pre peších. Samozrejmou súčasťou budú bezpečné stojiská a servis pre bicykle.

Okrem zastávok MHD sa v tesnej blízkosti areálu nachádza aj železničná zastávka, vďaka ktorej by sa vlaková doprava v tejto časti mesta mohla stať plnohodnotnou súčasťou verejnej dopravy. „Téma zapojenia vlakovej dopravy do systému verejnej dopravy v tejto lokalite je pre nás veľmi dôležitá a vážne sa ňou zaoberáme. So ŽSSK sme už mali úvodné rokovanie a hľadáme priestor, ako čo najefektívnejšie využiť železničnú zastávku Červený Most,“ hovorí Pavel Luka z ESET-u.

Napriek preferencii hromadnej verejnej a alternatívnych foriem dopravy, v kampuse sa počíta aj s dostatočnými parkovacími kapacitami, ktoré by počas pracovného týždňa mali využívať najmä zamestnanci firiem, ale cez víkendy budú k dispozícii aj verejnosti, napríklad pri rôznych podujatiach alebo pri návšteve Železnej studničky.