Nové sídlo a kampus pre ESET navrhnú architekti z popredného dánskeho ateliéru BIG (Bjarke Ingels Group)

Bratislava 4.11.2020

Partnerom spoločnosti ESET pri premene areálu bývalej Vojenskej nemocnice na bratislavskej Patrónke na centrum inovácií a kreativity ESET Campus bude svetovo uznávané architektonické štúdio Bjarke Ingels Group – BIG. Architekti z jedného z najžiadanejších ateliérov súčasnosti sa stali víťazom medzinárodnej súťaže na koncepčného architekta, ktorú ESET vyhlásil v septembri minulého roka. Keďže ESET Campus je svojim rozsahom ale najmä kombináciou a prepojenosťou funkcií na Slovensku výnimočný projekt, najdôležitejšími kritériami výberu boli medzinárodné skúsenosti a doterajšie realizácie so zameraním na master planning, kampusy a inovačné centrá, ale tiež dostatočná veľkosť a kapacity štúdia.

„ESET Campus vnímame aj v našej spoločnosti ako mimoriadne komplexný projekt, a preto sme výberu koncepčného architekta venovali veľkú pozornosť aj dostatok času. Už samotná medzinárodná súťaž a workshopy s oslovenými ateliérmi, ale tiež diskusie so slovenskými odborníkmi, ktorí nám s výberom pomáhali, nás výrazne posunuli nielen v uvažovaní o budúcom dizajne projektu, ale aj o aktuálnych témach ako sú udržateľnosť, ekológia či flexibilita pracovného prostredia. Tento výnimočný projekt navyše pripravujeme v čase, ktorý pred nás postavil úplne nové výzvy, preto som veľmi rád, že ho budeme realizovať práve s výnimočnými architektami z ateliéru BIG,“ uviedol k výsledkom súťaže prevádzkový riaditeľ ESET-u Pavel Luka.

„Je nám veľkou cťou spolupracovať so spoločnosťou ESET, ktorá si pre svoje nové sídlo a kampus stanovila mimoriadne ambiciózne ciele. Vzhľadom na globálnu situáciu v roku 2020, ktorá, mimo iného významne mení pohľad napríklad na prácu na diaľku, je tento projekt príležitosťou preskúmať budúcnosť fyzického aj virtuálneho pracoviska a navrhnúť kampus, ktorý sa stane integrálnou súčasťou mesta. Našou víziou je priniesť do fázy výstavby skutočne uhlíkovo neutrálny prístup a vytvoriť kampus, ktorý bude úzko prepojený s krásnym prírodným prostredím na úpätí Malých Karpát,“ povedal k myšlienke projektu partner BIG London Andreas Klok Pedersen.

Keďže v súťaži išlo o prezentáciu ideových návrhov a výber dlhodobého partnera na spoluprácu, výsledkom výberu zatiaľ nie je finálny dizajn a architektonický návrh projektu. Ten by mal vzniknúť v spolupráci ateliéru BIG, spoločnosti ESET a tiež zapojením lokálneho architektonického štúdia, ktorého výber sa aktuálne pripravuje.

Na základe spolupráce spoločnosti ESET s Fakultou architektúry a dizajnu STU v Bratislave sa architekti zo štúdia BIG zároveň stali garantami novootvoreného 25. vertikálneho ateliéru na FAD STU. V rámci neho budú v nasledujúcom školskom roku študenti pod ich vedením riešiť zadania spojené s témou inovačných centier a vedeckých parkov, udržateľnosti, ale aj dizajnových riešení v post-COVID ére.

BIG – BJARKE INGELS GROUP

BIG je medzinárodné zoskupenie architektov, dizajnérov, urbanistov, krajinných architektov, interiérových a produktových dizajnérov, výskumníkov a inovátorov so sídlami v Kodani, New Yorku, Londýne a Barcelone. Štúdio aktuálne pracuje na mnohých projektoch naprieč Európou, v Severnej Amerike, Ázii a na Blízkom Východe. Architektúra od zoskupenia BIG vychádza z dôkladnej analýzy toho, ako sa súčasný život neustále mení a vyvíja. V neposlednom rade sa zaoberá aj vplyvom multikultúrnej výmeny, globálnych ekonomických vzťahov a komunikačných technológií, ktoré si vyžadujú úplne nové prístupy k architektúre a urbanizmu. 

AKTUÁLNE REFERENČNÉ PROJEKTY:

Centrála Google, USA

Centrála Google, USA.
Neustála expanzia a rast spoločností blízkych Google a jej materskej spoločnosti Alphabet viedli k tomu, že s rastúcou pracovnou silou dosiahli existujúce budovy svoje organizačné limity – pracovné tímy boli roztrúsené v mnohých budovách, ktoré boli oddelené veľkými parkoviskami. Na druhej strane, jedno centralizované sídlo nie je blízke prístupu Google a nie je urbanisticky vhodné ani pre samotné mesto Mountain View. Víziou BIG je vytvoriť pre Google replikovateľnú a škálovateľnú typológiu budov, ktorú bude možné adaptovať v rôznych typoch prevádzok v celej štvrti North Bayshore aj mimo nej.
Viac informácií na: https://big.dk/press/gce/

Toyota Woven City, Japonsko

Toyota Woven City, Japonsko.
Pre spoločnosť Toyota pracuje BIG na návrhu prvého svetového inkubátora, ktorý sa bude venovať rozvoju všetkých aspektov mobility. Tzv. Toyota Woven City (v preklade Pretkané mesto) má vzniknúť na úpätí hory Fuji v Japonsku a má sa stať živým laboratóriom na testovanie nových foriem mobility, autonómnych vozidiel, konektivity, vodíkovej infraštruktúry a na podporu spolupráce v rámci odvetvia.
Viac informácií na: https://big.dk/press/twc

Londýnska centrála Google, UK

Londýnska centrála Google, UK.
Nové sídlo Google v Londýne, situované v centre mesta v blízkosti najväčšej stanice King’s Cross, bude prvou vlastnou budovou spoločnosti Google mimo USA. Prepojenie novej 11-poschodovej stavby s existujúcim sídlom firmy na Pancras Square 6 a ďalšou budovou vytvorí King’s Cross Campus s potenciálom pojať až 7 000 zamestnancov. Kampus má prispieť k premene celej lokality King’s Cross na štvrť inovácií a podporiť rast vzdelanostnej ekonomiky.
Viac informácií na: https://big.dk/press/kgx