Naša vízia

"Našou ambíciou je vytvoriť epicentrum technológií a inovácií, ktoré bude vychádzať z princípov udržateľnosti a hodnôt spoločnosti ESET, a zabezpečí jej dlhodobú prosperitu. Chceme vytvoriť inšpiratívny ekosystém, ktorý pomôže pritiahnuť, udržať a rozvíjať talenty, a posunie Slovensko smerom k znalostnej ekonomike.“

Novinky

Projekt

ESET plánuje v areáli bývalej Vojenskej nemocnice vybudovať živé miesto, ktoré zmení lokalitu bratislavskej Patrónky na epicentrum inovácií a kreativity. Okrem nového sídla a globálneho vedecko-výskumného centra spoločnosti ESET tu vznikne kvalitné a inšpiratívne prostredie pre technologické firmy a startupy a prepojí ich s technicky zameranými vysokými školami.

Popri zázemí pre inovácie a výskum kampus poskytne širokú škálu ďalších užitočných služieb a prevádzok, kvalitné verejné priestory a tiež rezidenčnú funkciu. Dôležitou súčasťou kampusu bude športová infraštruktúra a auditórium.

ESET CAMPUS bude stavať na funkčnosti, udržateľnosti a ekológii. Výrazne chce podporiť využívanie verejnej dopravy a vytvoriť maximálny komfort pohybu pre peších. Projekt bude prepojený s obľúbenou prírodnou lokalitou Železnej studničky, s možnosťou využívať viaceré zdieľané služby širokou verejnosťou.

Časový plán

2021 dizajn a povoľovacie procesy

2024 začiatok výstavby

2026 ukončenie výstavby

2027 otvorenie

ESET Campus

Architekti

ESET CAMPUS navrhne svetovo uznávané architektonické štúdio Bjarke Ingels Group – BIG. Architektúra od medzinárodného zoskupenia BIG vychádza z dôkladnej analýzy toho, ako sa súčasný život neustále mení a vyvíja.
V neposlednom rade sa zaoberá aj vplyvom multikultúrnej výmeny, globálnych ekonomických vzťahov a komunikačných technológií, ktoré si vyžadujú úplne nové prístupy k architektúre a urbanizmu.


„ESET CAMPUS je príležitosťou preskúmať budúcnosť fyzického aj virtuálneho pracoviska a navrhnúť kampus ako integrálnu súčasť
mesta. Našou víziou je priniesť už do fázy výstavby skutočne uhlíkovo neutrálny prístup a vytvoriť priestor, ktorý bude úzko prepojený s krásnym prírodným prostredím na úpätí Malých Karpát,“

povedal k myšlienke projektu partner BIG London Andreas Klok Pedersen.

Kontakt pre médiá

Kontaktná osoba:

Peter Blažečka

E-mail

peter.blazecka@eset.sk

Máte záujem stať sa našim partnerom?

Sme otvorení spolupráci s novými partnermi, ktorí zdieľajú našu víziu budúceho kampusu. Ak máte záujem o partnerstvo, dajte nám vedieť, v ktorej oblasti pôsobíte a kde vidíte priestor na spoluprácu.